Dofinansowanie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn." POZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA MASZYNĘ HAFCIARSKĄ, OPROGRAMOWANIE ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ STROPU DACHU " .

  Mająca na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozwój działalności gospodarczej.

Operacja współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " 

objętego PROW na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel  :

Rozwój Przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie oferty usług będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku poprzez doposażenie firmy w nowoczesne urządzenia oraz zwiększenie zatrudnienia.