Kategorie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn." POZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA MASZYNĘ HAFCIARSKĄ, OPROGRAMOWANIE ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ STROPU DACHU ".

Mająca na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozwój działalności gospodarczej.

Operacja współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój Przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie oferty usług będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku poprzez doposażenie firmy w nowoczesne urządzenia oraz zwiększenie zatrudnienia.

Menu

Settings